Szanowni Państwo,

Katedra Zarządzania Transportem Instytutu Zarządzania US
we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Oddział w Szczecinie zaprasza na

XII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Szczecin jako ośrodek myśli ekonomicznej transportu”

Seminarium odbędzie się 15 grudnia 2021 roku w siedzibie Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8,
w godzinach 10:00 – 14:00.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu naukowym i towarzyskim.


Przewodnicząca Komitetu Naukowo-Programowego

prof. dr hab. Elżbieta Załoga

edycji

0

prelegentów

0

publikacji

0

warsztatów

0

partnerów

0
Nie odnaleziono wydarzeń!

Program ramowy

10.00-10.40 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. Profesora Waldemara Grzywacza (sala 002) oraz śp. Profesora Krzysztofa Chwesiuka (sala 023)
10.40-11.00 Przerwa kawowa – sala 010
11.00-13.50 Sesja główna (sala 010): Prezentacja dorobku szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu oraz osiągnięć jej Przedstawicieli – prowadzenie prof. dr hab. Józef Perenc
11.00-11.20 Wystąpienia okolicznościowe
11.20-11.35 Rozwój infrastruktury portowej jako główna determinanta konkurencyjności portów Szczecin-Świnoujście – Aneta Szreder-Piernicka, Dyrektor ds. Handlowych ZMPSiŚ SA
11.35-12.00 Referat wprowadzający: Szczecińska szkoła ekonomiki transportu 1946-2021 – prof. dr hab. Elżbieta Załoga
12.00-13.30 Prezentacja dorobku naszych Mistrzów – wspomnienia o Zmarłych Profesorach
– Prof. zw. dr hab. Paweł Zalewski (1939-2005) we wspomnieniu prof. dr hab. Juliusza Engelhardta
– Prof. dr hab. Adam Szewczuk (1945-2011) we wspomnieniu dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US
– Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk (1949-2013) we wspomnieniu prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego
– Prof. dr Władysław Górski (1917-2015) we wspomnieniu dr hab. Krzysztofa Wesołowskiego, prof. US
– Prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz (1932-2020) we wspomnieniu dr hab. Tomasza Kwarcińskiego, prof. US
– Prof. dr hab. Franciszek Gronowski (1927-2020) we wspomnieniu dr hab. Michała Plucińskiego, prof. US
13.30-13.50 Refleksja i podsumowanie sesji
14.00 Lunch (s. 306 SIL)

Wspomnienia o Zmarłych Profesorach

INFORMACJE DLA PRZYJEZNYCH

 

JEŻELI MACIE PAŃSTWO PYTANIA, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU